Info til ansvarlig for grav


Her finner du informasjon om frigrav, feste av grav, og sletting av grav, samt vedlikehold av gravminne og plantefelt.