Vang kirke


Vang kirke på våren

Om kirken


I Vang kirke er det plass til 780 personer.
Instrumenter i kirken: kirkeorgel, flygel.
Teleslyngeanlegg.
Høyttaleranlegg for tale (ikke sang) samt talemikrofoner.
Universelt utformet inngang.
Tilgjengelige toaletter i Kirkestua i Vang - handicapvennlige.
Parkering: oppmerkede plasser utenfor kirkegårdsmuren.

 

Slik finner du veien til kirken:

Vangsvegen 358, 2322 Ridabu - Se kart på google.com/maps

Interiør fra gravferd i Vang kirke