Hamar krematorium


Hamar krematorium vinterstid

I Hamar krematorium


I Hamar krematorium er det plass til 170 personer.
Det er et livssynsåpent seremonirom og kan brukes av alle trossamfunn.
Instrumenter i seremonirommet: orgel, piano.
Teleslyngeanlegg.
Høyttaleranlegg for tale (ikke sang) samt talemikrofoner.
Handicapvennlig inngang.
Handicapvennlig toalett.
Parkering: vi henviser til byens parkeringsplasser/parkeringshus.
 

Hamar krematorium var i drift fra 1998 med forbrenningsovn og rensesystem til august 2007. Siden har bygget vært i bruk som seremonirom og kontorer for driftsavdelingen.

 

Slik finner du veien til Hamar krematorium:

Arvesens veg 1, 2317 Hamar - Se kart på google.com/maps

Hamar krematorium innendørs