Vann på kirkegårdene våre


Stengte vannkraner.


Det er høst og ikke lenger mulig å vanne på kirkegårdene. Pga frostfare er vannkranene stengt for i år.

Vi vil informerer her når vannet kommer på igjen til våren.