Vanning på gravplassene våre


Åpne vannkraner!


Vannkranene ble åpnet igjen fra og med 6. mai,
slik at det er mulig å vanne på gravplassene.

Det vil komme ny beskjed her når vannkranene stenges for høsten.