Øvrige seremonirom


I noen tilfeller brukes også andre lokaler til gravferdsseremonier.


Andre seremonirom kan være kapeller på institusjonene i Hamar kommune. Det kan også være egnede lokaler som andre trossamfunn har.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om det.