Når noen dør


Gravferden er den siste handlingen som fellesskapet gjør for et menneske, og er en viktig hendelse i familien og vennekretsen. Vi tar farvel med den som er død og takker for livet som har vært.


Ved dødsfall kan pårørende henvende seg til et gravferdsbyrå, eller kontakte kirkekontoret direkte (dagtid).

Gravferdsseremonier gjennomføres i Hamar og Vang på tirsdager, torsdager og fredager.
Faste tidspunkter er kl 10.30 og kl 12.15 for jordbegravelser og bisettelser, mens kl 14.00 kun er for bisettelser (kremasjon).

Klikke på lenkene under her for mer informasjon:

Hamar Begravelsesbyrå

Flagstad Begravelsebyrå

Fonus Begravelsesbyrå

Stange Begravelsesbyrå