Gravplasser


Søk på gravsted

 

Her kan du få en oversikt over gravplassene i Hamar og omkringliggende kommuner:

 


 

Opphør av feste og gravminner? Her finner du oppdatert informasjon:

LOV OM GRAVPLASSER, KREMASJON OG GRAVFERD (GRAVPLASSLOVEN)

 

Tilbake