Krematorium
Opprettet av host 24.08.2020 10:32:32

Krematoriets hovedbygg er oppført i 1938. Tilbygget på nordsiden er fra 1974. Bygningen er av Riksantikvaren klassifisert som verneverdig.


Hamar krematorium
Historisk og teknisk perspektiv

Krematoriets hovedbygg er oppført i 1938. Tilbygget på nordsiden er fra 1974. Bygningen er av Riksantikvaren klassifisert som verneverdig. Den er tegnet av arkitekt Rolf Prag og utsmykket av Per Vigeland. Ingeniørene Berge og Busterud, Oslo, var byggtekniske konsulenter.

Hamar krematorium fikk installert nytt kremasjonsanlegg i 1999 med forbrenningsovn og ventilasjonssystem. Dette var i drift frem til august 2007. Da ble driften av kremasjonsovnen stanset som følge av gjentagende tekniske problemer siden 1999 med økende risiko for arbeidsmiljøet.
 
Bygningen er oppført i 2 etasjer; underetasje og hovedetasje. Underetasjen inneholder krematorieovn, kjølerom, fyrrom, verksted, lager, urnerom, teknisk rom og garderobe med toalett. Det er båreheis fra seremonirommet til kjeller. Underetasjen har også et kapell/visningsrom som benyttes ved mottak av bårer. Det er trapp og båreheis fra bakkenivå og ned.
I bygningen og i bakkant av seremonirommet er det lokaler for prest/ forretter, bisettelsesrom og pårørenderom. Pårørenderom har inngang fra utsiden via vestibyle. 
I seremonirommet det galleri med orgel. Trapp til galleri er fra forrom i hovedetasjen.

Bygningens yttervegger er støpt i betong med mineralittpuss i fasade og innvendig forblending av pusset tegl. Mellom disse sjiktene er det en isolasjon i form av korkplater med tykkelse 40 mm.
Mineralittpuss er en sluttpuss med synlige mineralkorn i overflaten som gir flaten dens karakteristiske farge og struktur. Mineralittpuss ble brukt som kvalitetspuss på mur- og betongbygg på 1930, -40 og -50 tallet. Riktig utført består den av en underpuss med en spesielt fabrikkert dekkpuss. Materialvirkningen i mineralpussen beror på at mineralittkornene trer fram etter at slammet er vasket av med syre. Som alle ru materialer tok den skitt og møkk i årenes løp, men kunne lett bringes tilbake til sin opprinnelige virkning ved syrevasking. Pussen var svært mye brukt på 40-50 tallet og den skulle være tilnærmet vedlikeholdsfri. Nå etter 70 år er det avdekket tildels store behov for vedlikehold på krematoriet, men dessverre også tilsvarende mangel på kompetanse på denne teknikken. Selve mineralittpussen produseres ikke lenger i Norge.
 
Samlet anvendbar BTA for eksisterende krematorium:
Plan U hovedbygning 276,4 m² +  Plan U tilbygg 64,1 m². Tot plan U =  340,5 m²
Plan  1 hovedbygning 270,8 m² +  Plan 1 tilbygg 59,8 m². Tot plan  1 =  330,6 m²
Plan 2- galleri 52,8 m²
 

 

Totalt bruttoareal = 723,9 m² 

Adresse:  Arvesens vei 1, 2317 Hamar

 

print
Sorter med: