Avgifter på gravplassene
Opprettet av asta.austlid 26.11.2021 13:08:19

Her finner du oversikt over avgifter for 2023 på gravplassene og ved begravelse


Priser gjeldende for 2023

Rett til frigrav har man der graven har blitt tildelt av gravplassmyndigheten. Med fri grav siktes det til at graven ikke skal belegges med festeavgift i fredningstiden, som er 20 år

Festeavgift

 
Festeavgift koster kr 395 pr. år. Faktureres for hvert 5. år kr 1 975
Festeavgift for reservert grav koster kr 395 pr. grav og faktureres for 20 år kr 7 900
Festeavgift for ny grav for utenbys borgere koster kr 395 pr. grav og faktureres for 20 år kr 7 900

Minnelunder

Navnet minnelund - engangsavgift for innenbys boende kr   7 150
Navnet minnelund - engangsavgift for utenbys boende, urnenedsettelse og festeavgift for 20 år

kr 12 300

Navnet minnelund - reservering av grav i 20 år til gjenlevende ektefelle/samboer koster kr 200 pr. år og faktureres for 20 år kr   4 400
Anonym minnelund - engangsavgift for innenbys boende kr   1 615
Anonym minnelund - engangsavgift for utenbys boende, pluss urnenedsettelse og festeavgift for 20 år. kr   3 250

Gravferd/seremoni/gravlegging

Urnenedsettelse for utenbys boende kr    995
Begravelsesavgift for utenbys boende kr 7 700
Leie av kirke eller seremonirom i Hamar krematorium til gravferd for utenbys boende kr 5 175
Leie av dekorasjonsutstyr og lys i Hamar krematorium kr    790
Leie av kirke til gravferd for andre kristne trossamfunn kr 2 550
Leie av organist for utenbys boende kr 3 050
Egenandel for kremasjonsavgiften til Hamar kommune kr 3 500

Andre tjenester

Oppretting/sikring av gravmonument opptil 75 cm bredde  kr   800
Oppretting/sikring av gravmonument mellom 75 og 100 cm bredde kr 1 200
Oppretting/sikring av grav monument over 100 cm bredde faktureres med timespris kr    495
Andre tjenester vedrørende assistanse av gravsted, faktureres med timespris kr    495

 

Gravstell

Her kan du gå tilbake til gravstellsiden

print
Sorter med: