Minnelunder på gravplassene
Opprettet av asta.austlid 10.02.2022 11:09:26

Her kan du lese om våre minnelunder.


NAVNET MINNELUND

Hamars første navnet minnelund ble etablert på Hol gravlund høsten 2020, hvor det er foretatt grunnarbeid og montert fundament til fire minnesmerker. Foreløpig har ett minnesmerke kommet på plass med kommunal bevilgning. På minnesteinen er det montert stålplater som vil få inngravert navn og årstall og dato for fødsel og død på den gravlagte. Det kan også påføres et kort minneord. På minnelund kan de etterlatte plassere blomster og lys på tilrettelagte plasser og gravplassmyndighetens fagarbeidere vil sørge for felles beplanting, stell og vedlikehold. En navnet minnelund har et avgiftssystem i form av et engangsbeløp og festeavgift. I sum vil utgifter til grav i navnet minnelund være vesentlig mindre enn det man må betale for å feste et personlig gravsted med eget gravminne og betalt gravstell i 20 år.

ANONYM MINNELUND

På Hamar kirkegård er minnelunden anonym. Det betyr at gravplassen ikke viser navn på de gravlagte. Pårørende kan heller ikke delta ved gravlegging. Det er felles minnesmerke for dette området og pårørende kan plassere blomster ved minnesmerke. I anonym grav er fredningstiden 20 år som er lovens minimums fredningstid for alle graver i Norge, men det betales ingen årlig festeavgift.  En anonym grav kan følgelig ikke gjenfestes etter fredningstidens utløp når 20 er gått.


ETABLERING AV NYE MINNELUNDER

Kirkelig fellesråd er gravplassmyndighet i Hamar og har planer om å etablere navnet minnelund også på Vang kirkegård, Øvre Vang kirkegård og på Hamar kirkegård. Fellesrådet har disse prosjektene innarbeidet i handlings- og  økonomiplan, men er avhengig av bevilgninger fra kommunen før det kan igangsettes.

 

Daniel Flugstad, kirkeverge

print
Sorter med: