Info til ansvarlig for grav

Har du ansvar for graven?

 

Én person skal være ansvarlig for en grav. Den som er ansvarlig for gravferden skal få anledning til være ansvarlig for graven dersom den avdøde får tilvist ny grav. Ved gjenbruk av grav må den som er fester godkjenne ny bruk. Når en ny grav tas i bruk til en av ​​kommunens egne innbyggere kalles det en frigrav. Denne skal det ikke skal betales for.

Frigravperioden er vanligvis på 20 år. Når denne perioden er over, vil du få beskjed og anledning til å feste graven videre mot betaling. Du blir da fester av graven.
 

Ønsker du å slette en grav?

Hvis du er ansvarlig eller fester for en grav, kan du velge å slette graven. Det betyr at du frasier deg ansvaret for graven og at festet opphører. Da er det gravplassmyndigheten som overtar ansvaret. I de fleste tilfeller vil gravminnet og planter bli fjernet, og det blir sådd til med gress.

Hvis du ikke ønsker å ta med gravminnet, vil dette bli overtatt av gravplassmyndigheten. Gravminnet kan da bli destruert eller gjenbrukt. Dersom fredningstiden for graven er gått ut, vil graven kunne brukes til ny gravlegging.

Det er også mulig å overføre festet til noen andre, så sjekk gjerne med familie eller andre etterlatte før du velger å slette en grav.

Hvis et gravsted ønskes slettet, må fester ta kontakt med oss for å få tilsendt sletteskjema som skal signeres. Sletting av gravsted er avgiftsfritt (nytt i 2022).


Vedlikehold av gravminne

Det er valgfritt om man vil sette opp et gravminne, men de fleste velger å ha en gravstein ved graven. Et gravminne kan også være i andre materialer, f.eks. metall, glass eller betong, men det skal brukes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. En kiste eller urne settes vanligvis ned i en grav der de etterlatte selv setter opp og vedlikeholder gravminnet. Det betyr at den ansvarlige for graven/fester har ansvar for at gravminne ikke er til fare for de som ferdes på gravplassen.

I forbindelse med gravlegging i nabograver kan det skje at gravminnet må fjernes midlertidig, men det vil bli satt opp igjen så fort det arbeidet er ferdig. Dette gjøres av gravplassbetjeningen.

Gravplassmyndigheten har ansvar for vedlikehold av minnesmerke på anonym minnelund, navnet minnelund og urnevegg der disse finnes.
 

Hva betyr "fester" for en grav?

De fleste synes det er naturlig å ha en grav å gå til. Den personen som har det offisielle ansvaret for en grav kalles fester. Dette er ofte noen i avdødes nærmeste familie - gjerne den som tar hånd om det praktiske med gravferden. Man blir fester når man signerer festekontrakt, altså avtalen med gravplassmyndigheten ved valg av grav.

Når frigravsperioden eller festetiden er ute, sender vi en henvendelse til fester i mai/juni. Velger fester å beholde graven, inngås avtale om dette ved betaling av festeavgift for 5 år om gangen. Avgiften for 2023 var kr 395 pr år og kr 1 975 for 5 år. Faktura sendes ut i september.

Hvis en grav mangler fester, setter vi ut varselskilt på gravstedet om at vi ønsker kontakt. Dette skiltet står på gravstedet i 1 år før gravminnet tas inn for oppbevaring i 6 måneder. Etter dette blir gravminnet destruert og graven kan gjenbrukes.

 

Bytte av fester

Ta kontakt med kirkekontoret for å få tilsendt festekontrakt.


Fredningstid

Har dere en grav i familien som dere ønsker å gjenbruke, er det først noen krav som må innfris. Graven må være eldre enn fredningstiden for graven (det vil si at det må ha gått 20 år eller mer siden sist den var brukt), og den som står som fester for graven må gi sitt samtykke til gjenbruk. Er dette på plass, kan en som oftest gjenbruke en eksisterende grav. Fredningstid for askeurner og kister er 20 år.

 

Stell av grav

Gravplassmyndigheten tilbyr å stelle gravsteder på gravplassene. Se priser under her. Dette gjelder Hol gravlund, Hamar kirkegård, Øvre Vang kirkegård og Vang kirkegård. Ved bestilling av stellavtale kreves det plante kasse på gravstedet. Stell av graven vil bli utført inntil avtalen sies opp av stellkontakten.
 

Gravstell for året må bestilles hos gravplassmyndigheten innen 1. mai samme år. Bestilling etter denne datoen vil bli fakturert med et tillegg på kr 860. Alle priser er inkl. m.v.a.
 

Flerårig stellavtale avtales med gravplassmyndigheten. Dette skjer ved at et pengebeløp avsettes for stell av et navngitt gravsted. Det vanligste beløpet er for tiden kr 11 000. Ut fra dagens priser og framtidige prisjusteringer skal dette dekke gravstell for kommende 5-årsperiode. Ordinær festetid er 5 år. I gravplassvedtektene for Hamar går det fram at flerårig stellavtale ikke kan opprettes med lengre varighet enn gjenværende festetid.

Dersom du inngår en stellavtale, tilbyr vi stell av graven på følgende måte:

 

Gravstell

 • Planting av vårblomster
 • Planting av sommerblomster
 • Luking og vanning
 • Planting av lyng om høsten
 • Regnskapshold

Kr 2 000

 

Tillegg

 • Blomsterbukett til 17. mai
 • Krans til jul

Kr 570

 

Vanning

 • Kun der det er plante kasse.

Kr 450
 

 

Beplantning

 • Vårblomster - Stemorsblomster, flerfarget, i store kasser, fiol i små kasser.
 • Sommerblomster - Fuksia og sølvkrans i store kasser. Isbergonia i små kasser. Trives både i sol og skygge.
 • Høstblomster - Calluna (lyng).

Det plantes vårblomster til 17. mai og sommerblomstene blir plantet ut i juni. Vi har to typer plante kasser. Det er valgt lavere blomster i de små kassene for at de ikke skal dekke skriften på gravminnet.
Dersom gravstedet har så stort blomsterbed at det trenger flere blomster, må det bestilles spesielt og det betales for stell av to graver.
 

 

Plante kasse til gravsted

Gravplassmyndigheten tilbyr plante kasse som forenkler vanning og stell av gravstedet. Dette er den samme type kasse som vi nå monterer på alle graver som har stellavtale. Plante kassene er utført i slagfast og frostsikker plast med garantitid på 15 år. Det finnes kasser i tre ulike størrelser tilpasset blomsterbedets størrelse.

Plante kassen koster kr 1 890 inkludert m.v.a. ferdig nedmontert, opparbeidet med jord og klar til planting.

 

Hva betaler du for?

For å heve standarden på plantene og lette arbeidet med gravstellet har Hamar kirkelige fellesråd vedtatt at det skal monteres selvvannende plante kasser ved alle gravsteder med stellavtaler.