Praktisk informasjon til fester av grav

Skal du være fester? Her kan du lese mer om hva det vil si.

 

Hva betyr "fester" for en grav?

De fleste synes det er naturlig å ha en grav å gå til. Den personen som har det offisielle ansvaret for en grav kalles fester. Dette er ofte noen i avdødes nærmeste familie - gjerne den som tar hånd om det praktiske med gravferden. Man blir fester når man signerer festekontrakt, altså avtalen med gravplassmyndigheten ved valg av grav.

Når frigravsperioden eller festetiden er ute, sender vi en henvendelse til fester i mai/juni. Velger fester å beholde graven, inngås avtale om dette ved betaling av festeavgift for 5 år om gangen. Avgiften for 2023 var kr 395 pr år og kr 1 975 for 5 år. Faktura sendes ut i september.

Hvis en grav mangler fester, setter vi ut varselskilt på gravstedet om at vi ønsker kontakt. Dette skiltet står på gravstedet i 1 år før gravminnet tas inn for oppbevaring i 6 måneder. Etter dette blir gravminnet destruert og graven kan gjenbrukes.

 

Sletting av grav

Hvis et gravsted ønskes slettet, må fester ta kontakt med oss for å få tilsendt sletteskjema som skal signeres. Sletting av gravsted er avgiftsfritt (nytt i 2022).

 

Bytte av fester

Ta kontakt med kirkekontoret for å få tilsendt festekontrakt.

 

Bestille grav

En grav kan kun bestilles i forbindelse med et dødsfall. Ved tildeling av ny grav vil denne være en frigrav i 20 år. Den som er ansvarlig for graven (fester), har anledning til å sette opp ett gravminne (gravstein) og har ansvar for å holde graven i hevd.

Det kan reserveres en kistegrav ved siden av den tildelte frigraven når det velges kistegrav. Denne må det betales festeavgift for i 20 år. Det er anledning til å sette urner i kistegraven i fredningstiden. Ved tildeling av ny urnegrav vil denne være frigrav i 20 år og det kan settes ned inntil 6 urner. Det betales ikke festeavgift før det har gått 20 år etter siste gravlegging.

Se våre priser her.