Priser

Gjeldende priser for 2024

Festeavgift

 • Festeavgift koster kr 440 pr. år. Faktureres hvert 5. år. 
  Kr 2 200
 • Festeavgift for reservert grav koster kr 440 pr. grav og faktureres for 20 år. 
  Kr 8 800
 • Festeavgift for ny grav for utenbys borgere koster kr 440 pr. grav og faktureres for 20 år. 
  Kr 8 800

 

Minnelunder

 • Navnet minnelund - engangsavgift for innenbys boende. 
  Kr 7 730
 • Navnet minnelund - engangsavgift for utenbys boende, urnenedsettelse og festeavgift for 20 år. 
  Kr 13 290
 • Navnet minnelund - reservering av grav i 20 år til gjenlevende ektefelle/samboer koster kr 200 pr. år og faktureres for 20 år. 
  Kr 4 800
 • Anonym minnelund - engangsavgift for innenbys boende. 
  Kr 1 750
 • Anonym minnelund - engangsavgift for utenbys boende, pluss urnenedsettelse og festeavgift for 20 år. 
  Kr 3 510


Gravferd/ seremoni/ gravlegging

 • Urnenedsettelse for utenbys boende. 
  Kr 1 080
 • Begravelsesavgift for utenbys boende. 
  Kr 8 320
 • Leie av kirke eller seremonirom i Hamar krematorium til gravferd for utenbys boende. 
  Kr 5 590
 • Leie av dekorasjonsutstyr og lys i Hamar krematorium. 
  Kr 860
 • Leie av kirke til gravferd for andre kristne trossamfunn. 
  Kr 2 760
 • Leie av organist for utenbys boende. 
  Kr 3 300
 • Egenandel for kremasjonsavgiften til Hamar kommune. 
  Kr 3 900


Andre tjenester

 • Oppretting/sikring av gravmonument opptil 75 cm bredde. 
  Kr 870
 • Oppretting/sikring av gravmonument mellom 75 og 100 cm bredde. 
  Kr 1 290
 • Oppretting/sikring av grav monument over 100 cm bredde faktureres med timespris. 
  Kr 540
 • Andre tjenester vedrørende assistanse av gravsted, faktureres med timespris. 
  Kr 540