Priser på stell

Stellavtale og gravlegat ved gravplassene i Hamar og Vang

Stellavtale bestilles per telefon, brev eller e-post.

Telefon: 625 63 751
E-post: gravstell.hamar@kirken.no
Postadresse: Hamar kirkelige fellesråd, Holsetgata 2, 2317 HAMAR

Gravplassmyndigheten tilbyr å stelle gravsteder på gravplassene. Se priser under her. Dette gjelder Hol gravlund, Hamar kirkegård, Øvre Vang kirkegård og Vang kirkegård. Ved bestilling av stellavtale kreves det plantekasse på gravstedet. Stell av graven vil bli utført inntil avtalen sies opp av stellkontakten.

Gravstell for året må bestilles hos gravplassmyndigheten innen 1. mai samme år.

Flerårlig stellavtale avtales med gravplassmyndigheten. Dette skjer ved at et pengebeløp avsettes for stell av et navngitt gravsted. Det vanligste beløpet er for tiden kr 11 000. Ut fra dagens priser og framtidige prisjusteringer skal dette dekke gravstell for kommende 5-årsperiode. Ordinær festetid er 5 år. I gravplassvedtektene for Hamar går det fram at flerårig stellavtale ikke kan opprettes med lengre varighet enn gjenværende festetid.

Dersom du inngår en stellavtale, tilbyr vi stell av graven på følgende måte:
 

 

Gravstell

  • Planting av vårblomster
  • Planting av sommerblomster
  • Luking og vanning
  • Planting av lyng om høsten
  • Regnskapshold

Kr 1 850

 

Tillegg

  • Blomsterbukett til 17. mai
  • Krans til jul

Kr 520

 

Vanning

Kun der det er plantekasse.
 

Kr 410

Bestilling etter 1. mai hvert år vil bli fakturert med et tillegg på kr 790.
Alle priser er inkl. m.v.a.


 

Beplantning

  • Vårblomster - Stemorsblomster, flerfarget, i store kasser, fiol i små kasser.
  • Sommerblomster - Fuksia og sølvkrans i store kasser. Isbergonia i små kasser. Trives både i sol og skygge.
  • Høstblomster - Calluna (lyng).

Det plantes vårblomster til 17. mai og sommerblomstene blir plantet ut i juni. Vi har to typer plantekasser. Det er valgt lavere blomster i de små kassene for at de ikke skal dekke skriften på gravminnet.
Dersom gravstedet har så stort blomsterbed at det trenger flere blomster, må det bestilles spesielt og det betales for stell av to graver.
 

 

Plantekasse til gravsted

Gravplassmyndigheten tilbyr plantekasse som forenkler vanning og stell av gravstedet. Dette er den samme type kasse som vi nå monterer på alle graver som har stellavtale. Plantekassene er utført i slagfast og frostsikker plast med garantitid på 15 år. Det finnes kasser i tre ulike størrelser tilpasset blomsterbedets størrelse.

Plantekassen koster kr 1 750 inkludert m.v.a. ferdig nedmontert, opparbeidet med jord og klar til planting.

 

Hva betaler du for?

For å heve standarden på plantene og lette arbeidet med gravstellet har Hamar kirkelige fellesråd vedtatt at det skal monteres selvvannende plantekasser ved alle gravsteder med stellavtaler.