Om oss


Velkommen til gravplassmyndigheten i Hamar kommune. Det er Hamar kirkelige fellesråd som i henhold til loven er gravplassmyndighet og har ansvar for det administrative og praktiske knyttet til gravplassene i kommunen. Vi forvalter gravplassene med respekt for de avdødes tros- eller livssyn. Gravplassene er også et sted for levende, og derfor er det viktig for oss at etterlatte og besøkende på gravplassene skal oppleve dem som et godt sted for å sørge og minnes.

Kontaktinformasjon

Telefon:
62 563 751 (man - fre kl. 10.00 - 14.00)

E-post: 
post.hamar@kirken.no

Stedsadresse:
Holsetgata 2, 2317 HAMAR - Se kart

Ring oss på 625 63 751
eller
send en epost

Arbeidsleder

Per Grytting

916 73 584

Send e-post

Driftsleder

Tommy Johansen

916 73 582

Send e-post

Gravplassarbeider

Bjørn Inge Karlsen

916 73 585

Send e-post

Konsulent kirkevergen

Terese Knudsen

62 56 37 51

Send e-post

Fagarbeider

Tor Ola Olsen

916 73 583

Send e-post

Gravplassarbeider

Trond Refsahl

916 73 586

Send e-post

Gravplassarbeider

Egil Søberg

916 73 587

Send e-post