Kontakt

Ansvarlig gravplassmyndighet i Hamar er Hamar kirkelige fellesråd. Blant fellesrådets oppgaver er å legge til rette for en verdig gjennomføring av gravferder og å sørge for at gravplasser og gravlunder forvaltes og driftes på en god måte ut fra bestemmelsene i gravplassloven. Fellesrådet skal yte tjenester for alle innbyggere i kommunen, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn.

 

Kontaktinformasjon

Telefon:
62 563 751 (man - fre kl. 10.00 - 14.00)

E-post: 
post.hamar@kirken.no

Stedsadresse:
Holsetgata 2, 2317 HAMAR - Se kart

Ring oss på 625 63 751
eller
send en epost

Gravplassarbeider

Martin Framnes

Send e-post

Arbeidsleder

Per Grytting

916 73 584

Send e-post

Driftsleder

Tommy Johansen

916 73 582

Send e-post

Gravplassarbeider

Bjørn Inge Karlsen

916 73 585

Send e-post

Konsulent kirkevergen

Terese Knudsen

62 56 37 51

Send e-post

Fagarbeider

Tor Ola Olsen

916 73 583

Send e-post

Gravplassarbeider

Trond Refsahl

916 73 586

Send e-post

Gravplassarbeider

Egil Søberg

916 73 587

Send e-post