Seremonivalg

Skal man velge bisettelse eller begravelse? Gravferd er fellesbetegnelsen for begravelse og bisettelse.

 

Begravelse

Ordet begravelse brukes om seremonier hvor kisten senkes i jord. Ved en begravelse bæres kisten ut på gravplassen og blir senket i graven samme dag etter at seremonien i kirken/kapellet er over. Velger man begravelse er det ingen kostnad knyttet til dette fra kirkens side dersom det skjer innen egen kommune.

 

Bisettelse

Bisettelse brukes når seremonien etterfølges av kremasjon, med urnenedsettelse på et senere tidspunkt. Selve seremonien avsluttes i kapellet. Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. Kremasjonsavgiften dekkes av de pårørende. 

Egenandel for kremasjonsavgiften til Hamar kommune kan du finne i prislisten vår.

 

Urnenedsettelse

Når urnen har kommet tilbake fra krematoriet sender vi ut brev til den ansvarlige for gravferden om at det er klart for urnenedsettelse. Urnenedsettelse med pårørende til stede foregår ved at en av våre ansatte møter etterlatte ved graven, eller på et annet avtalt sted på gravplassen. Urnenedsettelse i stillhet gjøres av våre ansatte uten at etterlatte er tilstede. Hvis ønskelig, gir vi beskjed om at urnen er satt ned.

Hol gravlund har navnet minnelund hvor det er satt opp et felles minnesmerke med plass til navneplate, blomster og lys. Det er anledning for pårørende å være til stede ved urnenedsettelser på minnelunden. Urnenedsettelsen kan også utføres i stillhet, og vi gir gjerne beskjed når urnen er satt ned.

Hamar kirkegård har anonym minnelund hvor det er satt opp et felles monument med plass for blomster og lys. Det er ikke anledning for pårørende å være til stede ved urnenedsettelser på minnelunden, men vi gir gjerne beskjed når urnen er satt ned.

Alle nye graver merkes med et kors/ventetegn med den avdødes navn. Dette kan stå til det er kommet monument på gravstedet.

 

Askespredning

Det kan søkes om askespredning. De etterlatte etter avdøde kan søke om dette, hvis det ikke er søkt om før avdøde gikk bort. Det er statsforvalteren som er rett myndighet til å gi tillatelse.

Informasjon fra Statsforvalteren angående askespredning finner du her. (lenken åpnes i nytt vindu)

Ønsker du å søke om askespredning, kan du gå inn på digitalt søknadskjema her. (lenken åpnes i nytt vindu)