Seremonirom

Vi har fire kirker og et livssynsåpent seremonirom hvor gravferdsseremoniene foregår.